News & Events

Roslund’s Tre Timmar / Three Hours reviewed by Swedish Library Service – BTJ

May 11, 2018

Roslund’s Tre Timmar / Three Hours reviewed by Swedish Library Service – BTJ

“A truly excellent thriller that, besides being well-written and credible, feels urgent and highly topical. Both character portraits and milieu depictions are outstanding. / En riktigt bra spänningsroman, som förutom att vara välskriven och trovärdig känns angelägen och högaktuell. Såväl personteckning som miljöbeskrivning är utmärkta.”