News & Events

Roslund’s Tre Timmar / Three Hours reviewed in Skånska Dagbladet

May 27, 2018

Roslund’s Tre Timmar / Three Hours reviewed in Skånska Dagbladet

“A superb combination of classical crime novel and political thriller … Roslund makes your heart skip a beat in certain parts of the book, then slows the pace in others, giving us time to reflect, empathize and be engaged … In Three Hours, the characterizations are stronger than ever … Crime novels like this are needed – Roslund proves that it’s possible to write excellent reading entertainment with gripping and relevant content. / Tre timmar är en suverän kombination av klassisk polisroman och politisk thriller … Roslund skriver fram hjärtat i halsgropen hos oss läsare i vissa delar av boken men sänker tempot i andra – ger oss tid till eftertanke, till empati och engagemang …  I Tre Timmar är just gestaltandet tydligare än någonsin … Kriminalromaner som Roslund & Hellströms och nu bara Roslunds behövs och visar att man kan skriva bra läsunderhållning med skakande och angeläget innehåll.”

Read the whole story here.