News & Events

Roslund’s Tre Timmar / Three Hours reviewed in Dagens Nyheter

June 1, 2018

Roslund’s Tre Timmar / Three Hours reviewed in Dagens Nyheter

“Anders Roslund makes something extraordinary by letting the refugees, beggars and people without documents grow into individuals. He also know how to tie an exciting thriller and the human trafficking case together … Anders Roslund continues Roslund & Hellström’s earlier creations with the same competence … Again, it’s madly exciting, with a thriller plot that quickly escalates. / Sällan får flyktingar, tiggare och papperslösa växa till individer i berättelserna, men Anders Roslund gör något utöver det vanliga … Han flätar sinnrikt ihop en actionspäckad thrillerhandling med flyktingfrågan … Anders Roslund fortsätter sitt och Börge Hellströms verk med samma skicklighet … Det är återigen rasande spännande, med en thrillerhandling som snabbt trappas upp.”

Read the whole story here.

 

 

.