News & Events

Roslund’s Drie Uur / Three Hours reviewed in de Volkskrant

August 28, 2018

Roslund’s Drie Uur / Three Hours reviewed in de Volkskrant

“A new successful part of the Ewert Grens series … Eight years ago, a boy with a notebook and a voice recorder at Hotel Ambassade in Amsterdam spoke with two Swedish authors who had written an important crime novel about the underground corridors in Stockholm, corridors where hundreds of rats lived with hundreds of people. Roslund & Hellström, who at that time already were selling millions of books from their Ewert Grens series, took their time to sketch a map of underground Stockholm; I was deeply impressed … Those underground corridors return in the opening part of Three Hours … a strikingly credible picture of an environment in which ethics is an exaggerated luxury and crime not only pays off, but is also more or less the only obvious choice … Just like in the previous Piet Hoffmann parts, the clock is again irresistibly pointing towards climax … You just want to continue. / Een nieuw geslaagd deel van de Ewert Grens-serie … Acht jaar geleden sprak een jongen met een schrijfblok en een haperende voicerecorder in Hotel Ambassade in Amsterdam met twee Zweedse schrijvers die net een thriller hadden geschreven met een belangrijke bijrol voor de gangenstelsels onder Stockholm, gangenstelsels waar behalve talloze ratten ook honderden mensen leefden.  Dat Roslund & Hellström, die op dat moment al miljoenen boeken verkochten van hun Ewert Grens-serie, uitgebreid de tijd namen om een kaart van ondergronds Stockholm te schetsen; daar was ik destijds diep van onder de indruk … Die gangenstelsels keren terug in het openingsdeel van Drie Uur …   een opvallend geloofwaardig beeld te schetsen van een milieu waarin ethiek een overdreven luxe is en misdaad niet alleen loont, maar ook min of meer de enige voor de hand liggende keuze is … Net als in de vorige Piet Hoffmann-delen tikt de klok weer onweerstaanbaar richting climax … Je wilt alleen nog maar dóór.”