News & Events

Roslund’s Drie Uur / Three Hours reviewed in DeMorgen

September 20, 2018

Roslund’s Drie Uur / Three Hours reviewed in DeMorgen

“Roslund continues the popular Ewert Grens series with success. In Drie Uur / Three Hours he gives us an incredibly real picture of an environment where morality is an overblown luxury … Give Grens a death and he discovers a cesspool of crude abuses, corrupt colleagues and cross-border criminality … Drie Uur / Three Hours takes place against the background of the refugee problem. Roslund explains what the machinations are behind the crowded rubber boats that you see floating on the sea … The ending is beautiful: not everything is rounded, the lines of good and evil turn into an inextricable tangle. / Roslund zet met succes de populaire Ewert Grens-serie solo voort …  In Drie uur wordt een opvallend geloofwaardig beeld geschetst van een milieu waarin ethiek een overdreven luxe is … Geef Grens een dode en hij heeft binnen een bladzij of veertig een beerput aan grove misstanden, corrupte collega’s en grensoverschrijdende criminaliteit opengetrokken … 
Drie uur speelt zich dus af tegen de achtergrond van de vluchtelingenproblematiek. Roslund legt uit wat de machinaties zijn achter de overvolle rubberboten die je op tv op zee ziet dobberen … Drie uur speelt zich dus af tegen de achtergrond van de vluchtelingenproblematiek. Roslund legt uit wat de machinaties zijn achter de overvolle rubberboten die je op tv op zee ziet dobberen … De ontknoping is mooi: niet alles wordt rondgemaakt, de lijntjes van goed en kwaad draaien zich in elkaar tot een onontwarbaar kluwen.”

Read the whole story here.