News & Events

Roslund’s Tre Timer / Three Hours reviewed in Litteratursiden

December 14, 2018
Anders Roslund - 3 Timer

Roslund’s Tre Timer / Three Hours reviewed in Litteratursiden

“Swedish crime at its best … Three Hours is an extremely successful and read-worthy thriller, and there are many good reasons for it: First and foremost, it is clear that the author has great knowledge about the subject of human trafficking and its cynical mechanisms. The mix of fact and fiction thus works excellently. The narrative quickly shifts between Grens and Hoffmann and it’s so tightly constructed that the book’s almost 400 pages are hard to let go of.  / Svensk krimi, når det er bedst. Tre Timer er en særdeles vellykket og læseværdig thriller, og det er der mange gode grunde til: Først og fremmest er det tydeligt, at forfatteren er godt inde i emnet omkring menneskesmugling og de kyniske mekanismer.Blandingen af fakta og fiktion fungerer således optimalt, og handlingen er med hurtige skift mellem Grens og Hoffmann simpelthen så fermt konstrueret, at bogens næsten 400 sider er svære at slippe.”

Read the whole story here.