News & Events

Hun skal leve / Knock Knock / Three Days reviewed in Litteratursiden

November 10, 2019

Hun skal leve / Knock Knock / Three Days reviewed in Litteratursiden

“As usual, the entertainment is total with an insanely exciting story that is extremely hard to put down. Roslund has never been better.

Roslund’s immense strength lies in his solid research and vast knowledge of organized crime, but at the same time he is also a master of intricate plots, in which the tension rises to another level towards the end – and finally, his two main characters in particular are extremely well-written. Anders Roslund is one of the giants in Swedish crime fiction … It is a truly outstanding and read-worthy thriller, and Roslund has probably never been better. The plot about gunrunning and arms trade is painfully relevant with that many gang shootings you constantly hear about. The mix of facts and fiction works optimally, and the plot, with its swift transitions between the main characters, adds to the building of the tension.”

“Som sædvanlig er underholdningen i top med en sindssygt spændende historie, der er voldsomt svær at lægge fra sig. Roslund har aldrig været bedre.

Roslunds helt store force er hans omhyggelige research og enorme viden om den organiserede kriminalitet, men samtidig er han også en mester i indviklede plots, der vel at mærke går op i en højere enhed til sidst – og endelig er især hans to hovedpersoner særdeles fint beskrevet … Anders Roslund är en av de mycket stora inom svensk brottslighet … Det er en særdeles vellykket og læseværdig thriller, og Roslund har formentlig aldrig været bedre. Plottet omkring våbensmugling og våbenhandel er jo såre aktuelt med alle de bandeskyderier, man konstant hører om. Blandingen af fakta og fiktion fungerer optimalt, og handlingen er med sine hurtige skift mellem hovedpersonerne med til at forøge spændingen.”

Read the whole story here.