News & Events

Anders Roslund’s Sovsågott / Three Years / Sweet Dreams reviewed by BTJ (Swedish Library Service)

July 13, 2020

Anders Roslund’s Sovsågott / Three Years / Sweet Dreams reviewed by BTJ (Swedish Library Service)


“Roslund is an excellent author, very well versed in police activities and brutal criminality … He is good at bringing his characters to life … A riveting and well-written thriller about a difficult subject matter.”

“Roslund är en utmärkt författare, med gedigna kunskaper om polisverksamhet och grov brottslighet. Han förmår dessutom att levandegöra sina karaktärer …  En spännande och välskriven thriller om ett svårt ämne.”