News & Events

Anders Roslund’s Sovsågott / Three Years / Sweet Dreams reviewed in Kapprakt

July 18, 2020

Anders Roslund’s Sovsågott / Three Years / Sweet Dreams reviewed in Kapprakt


“It’s both better and worse than ever before, an utterly fantastic text that immerses us in the darkest of worlds … This is both a poignant and an essential read! … After just a half sentence of introduction, I’m already familiar with the new character. Only a wicked skilled author can achieve that, this is the way of Anders Roslund, sometimes you have to pause in pure awe, much in the same way you will at times be compelled to stop before a particularly captivating piece of art in an art museum … Dramatic, thrilling, and very disturbing … Yet another masterpiece by this brilliant star! It feels as if [Roslund] is more secure in his narration than ever before; sometimes the prose manages to be breathtakingly seductive and pulse triggering at the same time.”

“Det är både bättre och värre än någonsin, en helt fantastisk text som för oss in i den svartaste av världar … Det här är en både drabbande och omistlig läsning! … Efter en halv menings introduktion känner jag som läsare henne redan. Det är bara en galet skicklig författare som kan åstadkomma det, men så är det ju med Anders Roslund, ibland måste man bara ta en paus i läsningen i förundran, ungefär på samma sätt som man på ett konstmuseum då och då måste stanna upp inför ett särskilt fängslande konstverk … Dramatisk, spännande och mycket obehaglig … Återigen ett mästarprov av denna lysande stjärna! … Det känns som om han är säkrare än någonsin i sitt berättande; ibland är språket andlöst förförande och samtidigt pulshöjande på vägen mot en upplösning som vägrar ta slut.”

Read the whole story here.

Bättre och värre än någonsin!