News & Events

Anders Roslund’s Sovsågott / Three Years / Sweet Dreams reviewed in Svenska Dagbladet

July 21, 2020

Anders Roslund’s Sovsågott / Three Years / Sweet Dreams reviewed in Svenska Dagbladet

“An extremely nerve-racking page-turner … [Anders Roslund] manages to walk the fine line between writing a text where the primary purpose is, and so to speak has to be, a thrilling page-turner, and showing insight and deep respect for the complexities and bottomless tragedies in the hell these affected children are living in … Roslund succeeds with this difficult balancing act. Here, there are many pitfalls that are skillfully avoided. The novel as a crime narrative is extremely nerve-racking. The thrill-generating devices are continuously staged, and at just the right moments. The fight against the clock is one of the most used among these devices, diligently employed in the previous novels about Grens and Hoffman, but once again it works brilliantly. Above all there is something about the language and character portrayals, something that feels stripped down and vulnerable, that makes this new novel completely unputdownable.”

“Avskalad och nervig bladvändare … [Anders Roslund]  lyckas gå den hårfina balansgången mellan att skriva en text vars primära syfte trots allt är, och så att säga måste vara, att vara en spännande bladvändare, med att visa in- sikter och djup respekt för komplexiteten och den bottenlösa tragiken i det helvete som de drabbade barnen vistas i … Roslund lyckas med balansgången, den svåra. Här finns massor av fallgropar som skickligt undviks. Romanen är som deckare enormt nervig. De spänningsalstrande greppen iscensätts kontinuerligt och precis vid de rätta tillfällena. Kampen mot klockan är ju ett av de mest slitna av dessa grepp, flitigt utnyttjat också i de tidigare romanerna om Grens och Hoffmann, men fungerar återigen strålande. Det är framför allt något med språket och personskildringarna, något som känns avskalat och sårbart, som gör att den nya boken inte går att lägga ifrån sig.”