News & Events

Drie Vrouwen / Trust Me reviewed in Perfecte Buren

May 12, 2022

Drie Vrouwen / Trust Me reviewed in Perfecte Buren


“You’ll need a strong stomach to digest Anders Roslund’s crime novels … An excellent thriller that still resonates. / Voor de misdaadverhalen van Anders Roslund heb je een sterke maag nodig … Een prima thriller die nog even nazindert.”

Read more here.