News & Events

Usaldamind / Trust Me reviewed in Eesti Päevaleht

July 23, 2022

Usaldamind / Trust Me reviewed in Eesti Päevaleht

“Once again, Anders Roslund has created a (criminal) literary masterpiece … A warm recommendation – or rather a request: if you are not already familiar with Roslund (and Hellström’s) work, you should read all their books from the first to the last.”

“Anders Roslund saanud taaskord hakkama (krimi)kirjandusliku suurteosega … Soe soovitus, pigem palve: kes pole Roslundi ja Hellströmi loominguga varasemast tuttav, võiksid ette võtta kõik nende
raamatud esimesest viimseni.”

Read the whole story here.