News & Events

Anders Roslund’s 100 Procent / 100 Percent reviewed by DBC – Digital A/S (Danish Library Service)

December 18, 2023

Anders Roslund’s 100 Procent / 100 Percent reviewed by DBC – Digital A/S (Danish Library Service)

“Even the most spoiled and quality-conscious crime readers will be held in an iron grip from beginning to end (…) It doesn’t get much better than when Anders Roslund, a writer like few others, once again delivers a crime novel where plot, composition, pace, and psychology come together in a higher unity.”

“Selv de mest forvænte og kvalitetsbevidste krimilæsere vil her blive holdt i et jerngreb fra først til sidst (…) Det bliver ikke meget bedre, end når Anders Roslund, velskrivende som få, igen leverer en krimi, hvor plot, komposition, tempo og psykologi går op i en højere enhed.”