News & Events

Roslund & Hellström guests at Swedish Radio P4 Kalmar

April 28, 2016

 – Then we thought: how nice it is that the book exists in every corner, all over the world. / Då tänkte vi faktiskt: vad skönt det är att boken finns i alla hörn, på alla ställen. 

Click here to listen.