News & Events

Three Minutes reviewed by Swedish Library Service – BTJ

June 20, 2016

“This is a crisply narrated plot with great excitement, in places quite nasty elements. The depiction of the Latin American country testify to firsthand knowledge and especially the description of the leading mafia boss gives a terrifying impression. The resolution which is based in Sweden also contains surprising elements … Undoubtedly, this is a thriller that keeps very high international standard. / Det här är en rappt berättad intrig med stor spänning med bitvis ganska otäcka inslag. Skildringen av det latinamerikanska landet vittnar om stor kännedom och speciellt beskrivningen av den ledande maffiabossen ger ett skrämmande intryck. Upplösningen som är förlagd till Sverige innehåller också överraskande inslag … Utan tvekan är detta en spänningsroman som håller mycket hög internationell klass.”