News & Events

Three Minutes reviewed in Ölandsbladet

June 22, 2016

treminuter-inb-3d“Exciting about divided loyalties … Three Minutes proves that Roslund & Hellström are in a league of their own / Spännande om dubbla lojaliteter … Tre minuter visar att Roslund & Hellström är i en klass för sig.”

Read more here.