News & Events

Three Minutes reviewed in Kommunalarbetaren

June 25, 2016

treminuter-inb-3d“Outrageously skilled, both in terms of the research done on everything from drug smugglers in Colombia, to how you’d tattoo a dead body.  Add to that an exciting story to the standalone Three Seconds … after just a few chapters you’ll be caught, till the last page, and already longing for the next book. This author duo has a rarely seen momentum in their prose as well as plot, which elevates the novel even further. / Rasande skickligt både vad gäller research i allt från drogsmugglare i Colombia till hur man tatuerar ett lik. Lägg därtill en spännande story till den fristående uppföljaren till Tre Sekunder … efter bara några kapitel är du fast till sista sidan och längtar redan till nästa bok. Författarduon har ett sällsynt bra driv i både språk och handling vilket lyfter boken ytterligare.”

Click here to read the whole story.