News & Events

Three Minutes reviewed in Upsala Nya Tidning

June 30, 2016

“As is the standard with Roslund & Hellström, it is damnably thrilling as they depict the society and world of today. They have a language that makes the reading flow as if by itself, and you simply have to read the next chapter. And the next … / Som vanligt när det gäller Roslund & Hellström är det infernaliskt spännande samtidigt som de skildrar samhället och världen av idag. De har ett språk som gör att läsningen flyter av sig själv och man måste bara läsa ett kapitel till. Och ett till… “