News & Events

Three Minutes reviewed in Östgöta Correspondenten

July 20, 2016

Three Minutes reviewed in Östgöta Correspondenten

” … Really exciting and well written …  Three Minutes is a very readable crime novel about the drug power of both money and people, no matter what kind of soul you are and where on earth you are … / … Rejält spännande och välskriven … Tre Minuter är en mycket läsvärd kriminalroman om knarkets makt över både pengar och människor, oavsett vilken typ av människa man är och var på jorden man befinner sig … “