News & Events

Three Minutes reviewed on Nisse Scherman crime blog

August 30, 2016

” … I quickly became stuck in this very well-written crime novel … As always when these authors presenting something you get a good portion of learning …  Roslund & Hellström put their finger on the unspeakable and the unbearably frightening … The book is nearly 600 pages, and I usually complain about that, but this book almost feels too short. Page-turner is too overused, but I have no better … So far one of this year’s best reading experiences …  / … Jag blev snabbt fast i denna mycket välskrivna thriller … Som alltid när dessa författare presenterar något får man sig en god portion lärdom … Roslund & Hellström sätter fingret på det onämnbara och det outhärdligt skrämmande … Att boken är närmare 600 sidor brukar jag anmärka på, men i denna bok känns det nästan för kort. Bladvändare är ett alltför slitet begrepp, men jag har inget bättre … en av årets hittills bästa läsupplevelser … “

Read the whole story here.