News & Events

Drie Minuten / Three Minutes reviewed in Gazet van Antwerpen

September 7, 2016

Drie Minuten, Netherlands “Also this seventh cooperation between a former crime reporter and an ex-con, who founded an organization to help criminals with their reintegration into society (KRIS),  is of high quality. Interesting characters, an exciting plot, a great setting and a well-founded, socially critical undertone, but never preachy or patronizing. Top! / Ook deze zevende samenwerking tussen een oud-misdaadjournalist en een ex-bajesklant, die een organisatie oprichtte om criminelen te helpen bij hun terugkeer in de maatschappij, is van hoogstaande makelij. Interessante personages, een spannend plot, een geweldige setting en een ,goed onderbouwde, maatschappijkritische ondertoon, die evenwel nooit prekerig of betuttelend overkomt. Top!”

Read the whole story here.