News & Events

Skånska Dagbladet: "Impossible to not be strongly affected!"

January 15, 2017

 

 

Roslund & Thunbergs Made in Sweden part II (En Bror Att Dö För) is reviewed  in Skånska Dagbladet.

http://www.skd.se/2017/01/14/aktuell-angelagen-och-evig-historia/

“Anders Roslund and Stefan Thunberg makes it both easy and difficult for us readers – it’s easy to understand cause and effect, what growing up makes with the Dûvnjac brothers and the Broncks brothers but relationships, family ties and the love there after all is, is not at all simple. Here they capture the readers as much as in the cleverly constructed plot of tension. Moreover, it’s impossible not to be strongly gripped by the childhood story of the three orphaned brothers, each in his own way trying to deal with the adult world and society’s betrayal. Made in Sweden part II (En Bror Att Dö För) containing with other words, many parts to follow in different ways, at different speeds and with different types of engagement and the whole becomes an important and timely and at the same time eternal history. / Anders Roslund och Stefan Thunberg gör det både enkelt och svårt för oss läsare – det är enkelt att förstå orsak och verkan, vad uppväxten gör med bröderna Dûvnjac och bröderna Broncks men relationerna, familjebanden och den kärlek som trots allt finns är inte alls enkel. Här fångar de läsarna lika mycket som i den skickligt uppbyggd spänningsintrigen. Dessutom är det omöjligt att inte bli starkt gripen av barndomshistorien, av de tre övergivna bröderna som var och en på sitt sätt försöker hantera vuxenvärldens och samhällets svek. En Bror Att Dö För innehåller med andra ord många delar att följa på olika sätt, i olika tempo och med olika typer av engagemang och helheten blir en angelägen och aktuell och samtidigt evig historia.”

Read the whole story here.