News & Events

Litteraturmagazinet: "Roslund & Thunberg rise above the crowd in the Swedish and international thriller literature!"

February 13, 2017

Roslund & Thunberg’s Made in Sweden part II is reviewed in LitteraturMagazinet:

“Thanks to the authors’ skill in changing things up and constructing convincing details for every story, the result feels original … The reader is led safely into the story, initially outline of the plot just enough to be sucked in and ready to follow it to the end no matter how it looks. It is tied together in a credible way … Roslund & Thunberg rise above the crowd in the Swedish and international thriller literature / Eftersom författarna är skickliga på att variera sig och på att konstruera övertygande detaljer till varje berättelse blir det ett resultat som känns originellt … Läsaren leds med säkerhet in i berättelsen, inledningsvis skönjer man så där lagom mycket av konturerna av handlingen, tillräckligt för att man ska sugas in och vilja följa det till slutet oavsett hur det ser ut. Det knyts också ihop på ett trovärdigt sätt … Roslund och Thunberg höjer sig över den mängd av svensk och internationell thrillerlitteratur som ges ut.”

Read the whole story here.