News & Events

Dast Magazine: "The reader gets goose bumps!"

February 14, 2017

Roslund & Thunberg’s Made in Sweden part II is reviewed in Dast Magazine:
“The authors describe the rounds so that the reader gets goose bumps … The alternating narration, with its changes of tempo, is efficiently utilized in this story about masculinity, exploitation and revenge. Anders Roslund & Stefan Thunberg write stringently and engagingly … It’s easy to understand that Made in Sweden part I was awarded booth with the Japanese Konomys Award,  nominated to the International Dagger Award and by Publishers Weekly was listed as one of 2016’s best crime novels / Författarna beskriver turerna så att läsaren får gåshud … Det växelvisa berättandet med dess tempoväxlingar är effektivt utnyttjat i denna historia om manlighet, utnyttjande och hämnd. Anders Roslund och Stefan Thunberg skriver stringent och engagerat … Det är lätt att förstå att de för Björndansen fått det japanska Konomisu-priset,  nominerats till International Dagger Award och av Publishers Weekly listats som en av 2016 års bästa kriminalromaner.”

Read the whole story here.

EN BROR ATT DÖ FÖR